"Z dovolené ve zdraví."

Aktuality a Epidemie

Sýrie: přenosná dětská obrna (poliomyelitida)

Velmi závažné zprávy přišly v polovině října 2013 ze Sýrie, zmítané občanským konfliktem. Ve východní provincii Deir Al Zour bylo zaregistrováno 22 případů akutních chabých paréz. Jedná se o klinickou diagnózu, která se sleduje, jako indikátor potenciálního onemocnění dětskou přenosnou obrnou (poliomyelitidou). U dvou nemocných byl také laboratorně zjištěn původce této infekce - poliovirus. Vzorky byly zaslány do regionální referenční laboratoře SZO pro východní Středomoří a čeká se na potvrzení laboratorních nálezů.

Sdílet/Líbí se mi

Mexiko, Kuba: Cholera

K 1.10.2013 bylo hlášeno 46 potvrzených případů cholery v Mexiku, včetně jednoho úmrtí. Z tohoto počtu bylo 44 případů identifikováno ve státě Hidalgo a dva ve Federal District. Místní média hovoří až o 81 potvrzených případech.

Jedná se první neimportované případy cholery v Mexiku od roku 2001. Geneticky je současný kmen odlišný od kmene, který způsoboval endemický výskyt v Mexiku v letech 1991 - 2001. Je příbuzný kmeni, vyskytujícímu se na Haiti a na Kubě.

Sdílet/Líbí se mi

Izrael, svět: Dětská přenosná obrna (poliomyelitida)

V Izraeli zřejmě dochází k šíření divokého polioviru, pocházejícího z Pákistánu. Virus byl opakovaně zaznamenán ve vzorcích odpadních vod v jižní, západní a centrální části země a také v pásmu Gazy. Shodný kmen viru byl v prosinci 2012 zachycen v odpadních vodách také v Egyptské Káhiře.

Sdílet/Líbí se mi

Evropa: Západonilská horečka (sezóna 2013)

Sezóna výskytu Západonilské horečky (West Nile Fever - WNF) v Evropě obvykle trvá od června do listopadu.

Evropské centrum pro kontrolu nemocí monitoruje výskyt případů tohoto onemocnění v zemích EU a v blízkém okolí. K 19. září 2013 bylo hlášeno celkem 244 případů v zemích EU a 693 případů v okolních zemích.

Sdílet/Líbí se mi

Kambodža: Paratyfus A - import do Evropy a dalších států

Francie upozornila na neobvyklý nárůst počtu případů onemocnění paratyfem typu A u turistů, po návratu z pobytu v Kambodži od ledna letošního roku (2013). Bylo zaevidováno 20 takových případů.

Méně časté případy paratyfu typu A z Kambodže doložilo také Německo (5), Holandsko 3, Nový Zéland (4), Norsko a Spojené Království (1).

Podle rozložení případů v čase jde o přetrvávající ohnisko, nebo více ohnisek onemocnění. Konkrétní zdroj infekce však zatím nebyl identifikován.

Sdílet/Líbí se mi

Evropa: Západonilská horečka

V posledním srpnovém týdnu bylo hlášeno zatím nejvíce nových případů Západonilské encefalitidy (horečky) v letošní sezóně. V Evropě letos onemocnělo, podle dat ECDC, 256 osob, z toho 68 ze zemí EU. Za poslední týden pak bylo hlášeno 26 případů.

Nová ohniska byla hlášena z Řecka, Maďarska, Itálie a Rumunska. První, zatím nepotvrzený případ z Chorvatska.

MUDr. Pavel Slezák, 2.9.2013, 14:31.

Zdroj:

Sdílet/Líbí se mi

Itálie: Cholera (z Kuby)

V Italském Terstu byl v červenci hospitalizován 47 letý muž s těžkým průběhem cholery. Muž pobýval v hlavním městě Kuby, Havaně od 23. 6. do 13. 7. 2013. Ještě během zpátečního letu z Havany se u něj projevily vodnaté průjmy, doporovázené bolestí břicha, nevolností, zvracením, závratěmi a svalovými křečemi. Následující den po příletu do Itálie byl hospitalizován s dehydratací a selháním ledvin. V nemocnici byl léčen infuzemi, antibiotiky a byl opakovaně dialyzován. Byl propuštěn do domácího ošetření po 10 dnech hospitalizace.

Sdílet/Líbí se mi

Kyrgizstán: Mor

Zdravotní úřady Kyrgyztánu informovaly o jednom případu úmrtí a třech dalších onemocnění morem v okrese Ak-Suu na východě provincie Issyk-Kul (stejnojmenné jezero patří k turisticky nejzajímavějším oblastem Kyrgyzstánu).

Podle dostupných informací došlo k úmrtí 15 letého chlapce 22.8.2013. Následně byly zjištěny 3 další případy onemocnění v jeho blízkém okolí. Zdrojem infekce byl zřejmě nakažený svišť, kterého měl chlapec připravovat k jídlu.

Sdílet/Líbí se mi

Stránky