"Z dovolené ve zdraví."

Aktuality a Epidemie

Dětská přenosná obrna - nové požadavky na očkování (WHO)

Emergency Comitee, výbor Světové zdravotnické organizace pro Mezinárodní zdravotní řád (International Health Regulations) přijal na svém jednání 28.4.2014 požadavek na zavedení mimořádného očkování proti přenosné dětské obrně (poliomyelitidě) u osob, které opouští (!) země s endemickým výskytem této infekce.

Opatření se týká rezidentů a osob s dlouhodobým pobytem (déle než 4 týdny) v Pákistánu, Kamerunu a Sýrii.

Očkování nesmí být starší než 12 měsíců.

Ebola v Západní Africe (Guinea, Libérie, Sierra Leone)

Guinejské Ministerstvo zdravotnictví informovalo o rychle se rozvíjející epidemii hemorrhagické horečky Ebola v zalesněných oblastech na jihovýchodě země. Případy byly hlášeny z okresů Guekedou, Macenta a Kissidougou. K 25. 3. 2011 bylo hlášeno 86 podezření na onemocnění. 62 osob zemřelo (smrtnost tak činí 69,7%). Mezi obětmi Eboly jsou také čtyři zdravotničtí pracovníci.

Mexiko: Cholera, aktualizace

Od začátku epidemie (září 2013) bylo v Mexiku potvrzeno celkem 184 případů cholery, z toho u dvou nemocných došlo k úmrtí. Nejvíce postižené jsou státy Hidalgo (160 případů, v posledním týdnu 1 nový) a Veracruz (11 případů, 3 v posledním týdnu).

Původce onemocnění (Vibrio cholerae O1 Ogawa) je geneticky velmi blízký vibriím, která způsobují epidemii na Haiti a Kubě.

Kamerun: dětská přenosná obrna (poliomyelitida)

Dva případy dětské přenosné obrny - poliomyelitidy byly potvrzeny v západoafrickém Kamerunu. Poliovirus typu 1 byl izolován u dvou osob s ochrnutím, trvajícím od 1. a 19. října 2013. Jedná se o první případy tohoto onemocnění v Kamerunu od roku 2009.

V reakci na změněnou epidemiologickou situaci organizuje Kamerun několik národních i regionálních imunizačníh dnů s cílem zvýšit proočkovanost populace proti poliomyelitidě.

Cholera: Mexiko, Nigérie

Dalších 5 případů cholery k 28.10.2013 potvrdilo Mexické Ministerstvo zdravotnictví. Od začátku epidemie 9.9.2013 tak onemocnělo 176 osob. Jeden člověk zemřel. Většina nemocných byla hlášena ze státu Hidalgo. Méně případů bylo potvrzeno ve státech Mexico, St. Luis Potosi a Veracruz.

Další případy cholery byly v uplynulých týdnech hlášeny také z Nigérie, kde v září skončila sezóna dešťů, která každoročně přináší vzestup výskytu tohoto onemocnění. Nejméně dva případy byly hlášeny i z metropole Lagosu.

Kuriozita: Malárie z kufru. (Francie)

V odborném časopise Eurosurveillance byl 3.10.2013 publikován zajímavý článek (odkaz níže), popisující případ onemocnění tropickou malárií u pacienta, který prokazatelně v posledních šesti letech necestoval do malarických oblastí.

Nemocný byl muž, čtyřicátník, pocházející ze Západní Afriky. Přicestoval do Francie v roce 2007 a od té doby ji neopustil. Bydlel v ubytovně na předměstí Paříže, asi 20 km od nejbližšího mezinárodního letiště.

Stránky