"Z dovolené ve zdraví."

Prevence poštípání hmyzem na cestách

Hmyz, sající krev (např. komáři, klíšťata, blechy aj.) je nejen nepříjemným a obtěžujícím faktorem na cestách a při pobytu v přírodě, ale také často hraje významnou roli při přenosu někdy i velmi závažných infekčních onemocnění.

Proti některým nemocem, přenášeným hmyzem, se lze chránit očkováním (klíšťová a japonská encefalitida). Proti jiným lze preventivně užívat některé léky (malárie). Proti všem ostatním nemocem přenášeným hmyzem je však jedinou spolehlivou ochranou předcházení samotnému poštípání (pokousání). Doporučené postupy k prevenci poštípání a minimalizaci jeho následků lze shrnout do sedmi hlavních zásad:

Zásada první: Vyhýbat se oblastem s výskytem krev sajícího hmyzu, kde hrozí přenos nákazy.

Zdravotní rizika spojená s návštěvou jednotlivých zemí světa Vám vysvětlí lékař, zabývající se cestovní medicínou. Řadu informací můžete nalézt na Internetu. Relativně bezpečná (ale ne vždy) bývají velká turistická letoviska na pobřeží. Naopak největší riziko hrozí ve vlhkých, bažinatých a zemědělských oblastech (rýžová pole), či tropických pralesích. Z pohledu ročního období je nejméně vhodné cestovat do tropických oblastí v období dešťů, kdy je aktivita hmyzu největší. Vaši průvodci, nebo domorodci na místě také obvykle dobře vědí, do kterých míst je bezpečné chodit a kde je riziko příliš velké.

Zásada druhá: Pohyb a pobyt ve volné přírodě omezit na denní dobu s nejmenší aktivitou krev sajícího hmyzu.

U komárů přenášejících malárii, horečku Dengue, nebo Japonskou encefalitidu obecně platí, že jsou nejaktivnější v období od západu slunce do setmění. V tuto dobu není proto příliš vhodné se pohybovat ve volné přírodě. Spolehlivou ochranu zajistí moskytiéry a uzavřené, klimatizované místnosti.

Zásada třetí: Používat mechanické prostředky ochrany před hmyzem.

Při cestování do tropických oblastí by měla být moskytiéra nad lůžkem, resp. ve stanu podmínkou. Musí dobře těsnit (zasunout okraje pod matraci)! V oblastech s velkým rizikem je vhodné moskytiéru ještě impregnovat insekticidy (viz dále). Místnosti by se měly udržovat uzavřené, větrací otvory chránit moskytiérami a větrat rychle, průvanem.

Před lezoucím hmyzem (klíšťata) vás ochrání oděv dobře zakrývající nohy i ruce a pevná obuv. Oděv by měl být světlý jednak proto, aby chránil jeho nositele před přehřátím, ale i proto, aby na něm byl zachycený hmyz dobře patrný mohl být odstraněn. Oděv je možné dále impregnovat repelentem po odzkoušení snášenlivosti materiálu.

Zásada čtvrtá: Správně a účinně používat repelenty.

Repelenty odpuzují hmyz. Pro krátký pobyt (2 - 4 hodiny) je lze aplikovat přímo na kůži. Při delším pobytu je lepší jimi impregnovat oděv (pozor na snášenlivost materiálu).

Do tropických oblastí je třeba používat repelenty s vysokou účinností. Nejčastěji se používají repelenty obsahující diethyl-toluamid (DEET). U těchto repelentů je žádoucí koncentrace 50% DEET a vyšší. Repelenty na bázi rostlinných výtažků mívají nestejnou účinnost, nicméně jsou většinou velmi dobře snášeny.

Speciální repelenty lze zakoupit přímo v ordinacích středisek cestovního lékařství (Expedition 50+, 100+ a další), nebo v některých lékárnách a obchodech s outdoorovým vybavením.

Zásada pátá: Použít insekticidy (látky ničící hmyz).

Neměly by se aplikovat přímo na kůži. Mohou dráždit a způsobovat alergické reakce, přestože jsou relativně málo toxické pro člověka. Insekticidy je vhodné aplikovat do místnosti, stanu, impregnovat jimi moskytiéry, případně i oděv. Při aplikaci insekticidů do místnosti je třeba dodržet dostatečný časový odstup před spaním (celonoční vdechování může být zdraví škodlivé).

Zásada šestá: Včas a správně ošetřit místo vpichu.

Přisáté klíště by mělo být co nejdříve objeveno a odstraněno. Po návratu z přírody proto celé tělo důkladně prohlédneme.

Přisáté klíště se nejprve zakápne dezinfekčním roztokem. Účinné jsou především látky na bázi jódu (Betadine, Jodisol) - pozor na možné alergie! Po uplynutí alespoň 10 - 15 minut lze klíště odstranit viklavými pohyby pinzetou, smotkem vaty, nebo speciálními klíštkami a nástroji. Nikdy se nedotýkejte klíštěte rukou! Ránu po odstranění klíštěte opět ošetřete dezinfekcí, případně regeneračním hojivým gelem.

Zásada sedmá: Sledovat svůj zdravotní stav i po opuštění oblasti a být schopen upozornit lékaře na možný přenos infekce krev sajícím hmyzem.

Je vhodné učinit si záznam (např. o přisátí klíštěte) a svůj zdravotní stav v rozumné míře pozorovat. Objevení se velké zarudlé skvrny v místě přisátí klíštěte po zhojení místa vpichu je důvodem k návštěvě lékaře - může se velmi pravděpodobně jednat o první příznak infekce lymeskou boreliózou.

U malárie mohou přijít horečnaté stavy až po návratu z cesty a je proto třeba ještě nejméně 6 - 12 měsíců po návratu upozorňovat lékaře na svoji cestovní anamnézu v případě, že ho navštívíte s horečnatým onemocněním.

Zpracoval: MUDr. Pavel Slezák
11.6.2010

Sdílet/Uložit