"Z dovolené ve zdraví."

Očkování

Očkování je stále nejvýznamnějším a přitom ekonomicky nejvýhodnějším opatřením při prevenci vzniku a šíření infekčních nemocí. Plánovitým a soustavným prováděním očkování se nejen v České republice, ale i ve světě podařilo zásadně snížit úmrtnost i nemocnost na infekční onemocnění a některá z nich vymýtit úplně (pravé neštovice).

Před plánovanou cestou navštivte lékaře, který se zabývá cestovní medicínou. Doporučeno je min. 6 týdnů před odjezdem (před delším pobytem 2-3 měsíce předem). Očkování podstoupená včas Vám umožní získat optimální ochranu na pobyt. Specializovaná pracoviště očkování Vám zajistí vhodný plán očkování včetně bližších informací k osobní ochraně zdraví při cestě a pobytu. Riziko získání infekčního onemocnění není stejné pro každého cestovatele, záleží na jeho chování a aktivitách.

Při očkování:

 • princip spočívá v podání očkovací látky (antigenu) do organismu, který vytvoří ochranné protilátky (princip učení a zapamatování)
 • u některých očkování je třeba podat více dávek, proto zahajte očkování včas
 • u většiny očkování se látka aplikuje do svalu ( nejčastěji ramenní deltový sval), či podkožně
 • perorálně lze podat očkovací látku proti choleře
 • očkovací látky se stále zkvalitňují a jejich bezpečnost je pečlivě prověřována.

Po očkování:

 • vedlejší reakce jsou většinou jen mírné a patří k normálnímu průběhu po vakcinaci
 • nejčastěji se vyskytne bolestivost či zarudnutí v místě vpichu. Z celkových příznaků únava, malátnost, občas zvýšená teplota či bolest hlavy, svalů nebo kloubů, méně často chřipkovité příznaky
 • po očkování je doporučeno zachovat 1 - 3 dny k l i d o v ý režim, zejména omezení fyzických/sportovních/ aktivit! U živých vakcín se doporučuje tento režim déle (1-2 týdny).
 • očkování je kontraindikováno při akutním infekčním onemocnění, závažném onkologickém a systémovém onemocnění a u alergií na vakcínu
 • trpíte-li chronickým onemocněním, konzultujte možnost očkování se svým lékařem

Doplňující informace:

 • mezi jednotlivými podáními vakcín se dodržují doporučené intervaly, proto je nezbytné očkujícímu lékaři oznámit datum poslední dávky vakcinace, pokud byla provedena v jiném zařízení
 • Očkování před cestou do zahraničí lze rozdělit na: povinná očkování - tato vyžadují administrativně některé státy pro vstup na své území
 • doporučená očkování - jsou doporučena vzhledem k místu (oblasti) pobytu, délce pobytu, věku, zdravotnímu stavu cestovatele a charakteru aktivit v místě pobytu.

Povinná očkování

 • očkování proti žluté zimnici je povinné do některých států Afriky a Jižní Ameriky, nesmí být starší než 10 let. Platnosti pro vstup do země nabývá očkování 10. den po podání vakcíny.
 • země vyžadují očkování, jsou-li zeměmi endemického výskytu žluté zimnice, nebo cestovatel přejíždí z jedné země endemického výskytu do druhé či do země, kde se vyskytuje přenašeč žluté zimnice (komár).
 • v situacích, kdy je u cestovatele kontraindikováno očkování proti žluté zimnici, vystaví střediska cestovního lékařství doklad o nevhodnosti podání vakcíny
 • pro poutníky do Saudské Arábie do Mekky a Mediny (pouť Haj) je v době svátků povinné očkování proti meningokokovým onemocněním čtyřvalentní vakcínou, které nemá být starší než 3 roky a musí být podáno minimálně 10 dní před vstupem do země. U dětí do 15 let je v době pouti doporučeno očkování proti poliomyelitidě (dětské přenosné obrně).
 • povinná očkování musí být zaznamenána v Mezinárodním očkovacím průkazu (jeho vzhled, resp. obsah stanoví Mezinárodní zdravotní řád, přijatý státy OSN v roce 2005)
 • Země vyžadující očkování proti žluté zimnici při vstupu (dle WHO: International Travel and Health, 2010): Angola, Benin, Bolívie, Burkina Faso, Burundi, Kamerun, Středoafrická republika, Čad, Kongo, Pobřeží Slonoviny, Demokratická republika Kongo, Francouzská Guayana, Gabun, Ghana, Guinea-Bissau, Libérie, Mali, Niger, Rwanda, Svatý Tomáš a Princův ostrov, Sierra Leone, Togo.

Doporučená očkování:

Očkování proti žloutence typu A

 • Očkování je velmi důležité především do zemí s nižším hygienickým standardem, do tropů a subtropů, kde je nejvyšší riziko nákazy (příkladem je Egypt, Indie, JV Asie a řada dalších zemí Afriky, Asie, Stř. a Jižní Ameriky). Vhodné je však také v určitých situacích v některých zemích mírného klimatu ( hygienická úroveň stravování, ubytování, ap.)
 • přenos nákazy je fekálně- orální cestou (stolice-ústa), konzumací kontaminovaných potravin, vodou, kontaktem ( dětské kolektivy)
 • nejčastěji používanými vakcínami jsou Havrix 1440 (720 Junior), Avaxim, Vaqta
 • kompletní očkování je ve 2 dávkách (u Havrixu 2.dávka za 6 až 12 měsíců, u Avaximu 2.dávka za 6 až 18 měsíců)
 • v některých státech Evropy je k dispozici i vakcína v kombinaci s tyfem (Hepatyrix, Viatim)
 • ochrana po druhé dávce vakcíny je stanovena přibližně na 15 - 20 let, pravděpodobně je však mnohem delší, i celoživotní

Očkování proti žloutence typu B

 • žloutenka B je virový zánět jater, často s chronickými následky
 • zdrojem nákazy je člověk s akutním či chronickým onemocněním, nosič
 • k přenosu nákazy dochází sexuálním stykem, krví, slinami, nesterilními zdrav.nástroji, předměty pro intimní hygienu ( holení, zubní kartáčky...), při piercingu, z matky na plod
 • očkování je doporučené nejen pro cestovatele, ale i u osob s častým střídáním sexuálních partnerů
 • nejvyšší riziko je v Africe, Asii a v některých oblastech Jižní Ameriky
 • k dispozici je vakcína Engerix B (adult / paediatric),
 • v ČR se od roku 2000 povinně očkují novorozenci a děti ve 12. roce věku
 • očkuje se celkem ve 3 dávkách u běžného schématu. Je možné i zrychlené podání ve 4 dávkách pro dřívější nástup imunity.
 • ochrana je nejméně 15 - 20 let, pravděpodobně celoživotně
 • pro pacienty s poruchou imunity a dialyzované je používána vakcína Fendrix

Očkování proti žloutenkám A+B

 • výhodné očkování pro cestovatele, kteří navštěvují oblasti s vyšším výskytem žloutenek
 • kombinovaná vakcína Twinrix adult (Twinrix paediatric)
 • očkuje se celkem ve 3 dávkách u běžného schématu. Je možné i zrychlené podání ve 4 dávkách pro dřívější nástup imunity.
 • ochrana 15 až 20 let, pravděpodobně celoživotně

Očkování proti břišnímu tyfu

 • břišní tyfus je horečnaté bakteriální onemocnění způsobené Salmonella typhi
 • zdrojem je nosič nebo nemocný člověk
 • přenos se děje kontaminovanými potravinami a vodu, nebo přímým kontaktem s nemocným
 • očkování je doporučeno do tropů a subtropů (teplejší klima - snadnější přenos infekce)
 • nejčastěji jsou používány polysacharidové vakcíny Typhim Vi a Typherix
 • podává s 1 dávka do svalu nebo hluboko podkožně
 • ochrana 3 roky
 • existují i živé vakcíny (např. Vivotif, Typhoral L ve světě), které se podávají ve více dávkách

Očkování proti tetanu

 • tetanus je infekční onemocnění bakterií Clostridium tetani, která se nachází v trávicím traktu zvířat i člověka a je běžně přítomna v půdě
 • při poranění se může dostat Clostridium do tkání a krve, kde vytvoří toxiny
 • inkubační doba onemocnění je asi 3 dny až měsíc
 • postižený trpí křečemi, poruchami srdečního rytmu, dusí se
 • očkování je povinné u dětí v rámci hexavakcíny, a dále v pěti a deseti, nebo čtrnácti letech
 • dospělí se přeočkovávají jednou za 10 - 15 let.
 • vakcína Alteana nebo Tetavax 0,5 ml
 • kombinovaná vakcína pro přeočkování proti tetanu, záškrtu a pertusi (dávivému - černému kašli) BOOSTRIX

Očkování proti záškrtu

 • záškrt je bakteriální onemocnění probíhající jako těžká angína s povlaky a postižením hrtanu
 • bakterie Corynebacterium diphtheriae produkující toxin
 • nemocný se dusí, nemůže polykat, mohou být obrny svalů
 • pro děti je povinné očkování v rámci hexavakcíny a dále v pěti a deseti letech (od roku 2006)
 • doporučuje se pro dospělé cestovatele do zemí bývalého Sovětského Svazu, Afriky a Asie při delších pobytech (nad 1 měsíc)
 • vakcína Adsorbed Diphteriae Vaccine for adults - 1 dávka přeočkování na cca 10 let
 • kombinovaná vakcína pro přeočkování proti tetanu, záškrtu a pertusi (dávivému - černému kašli) BOOSTRIX
 • Očkování proti žluté zimnici do některých zemí může být vyžadováno jak povinné (viz výše)

žlutá zimnice

 • je akutní virové onemocnění s horečkou, krvácením a selháváním životně důležitých orgánů
 • zdrojem jsou opice a člověk
 • přenašečem jsou komáři
 • onemocnění se vyskytuje v oblasti rovníku v Africe a v Jižní Americe
 • očkování : 1 dávka vakcíny podkožně či do svalu, a to i dětem od 9 měsíců
 • očkování je platné 10 let
 • používá se vakcína Stamaril (jinde ve světě Arilvax, Yfvax)

Očkování proti dětské přenosné obrně (poliomyelitidě)

 • akutní virové onemocnění projevující se průjmy, horečkou, ochrnutím
 • díky očkování bylo ve většině světa zcela eliminováno. Stále se vyskytuje v některých zemích Afriky a Asie.
 • přenáší se fekálně-orální cestou (stolice-ústa)
 • v ČR je u dětí očkování povinné už od 50. let minulého století (nyní se očkuje neživou vakcínou)
 • u dospělých, cestujících do zemí s výskytem nemoci se doporučuje posilující dávka vždy po 10 letech
 • neočkovaným dospělým se aplikují 3 dávky
 • neživá vakcína Imovax Polio pro cestovatele se doporučuje do endemických zemí dle charakteru cesty a věku klienta

Očkování proti meningokokovému onemocnění

 • meningokoková onemocnění způsobují bakterie Neisseria meningitidis, které se vyskytují v několika séroskupinách (A, B, C ..)
 • zdrojem nákazy je nemocný člověk nebo nosič
 • k přenosu dochází kapénkami slin a hlenů
 • v Evropě způsobují onemocnění většinou typy B a C, ojediněle typ A
 • v Jižní Americe a Africe se vyskytují typy A, Y, W135, X
 • vakcína pro typu B pro Evropu je ve stádiu zkušebních studií a není zatím dostupná
 • pro cestovatele se používá nejvíce vakcína Meningococcal polysacharide A+C vaccine - proti skupině A a C
 • podává se v 1 dávce s ochranou na 3 roky
 • konjugované vakcíny (séroskupina C ): Menjugate, NeisVac-C jsou v 1 dávce na 10 let, pravděpodobně déle
 • v blízké době by měly přijít na trh i čtyřvalentní konjugované vakcíny proti séroskupinám A, C, W135 a Y s očekávaným dlouhodobým přetrváním imunity

Očkování proti choleře

 • nemocnění způsobuje bakterie Vibrio cholerae zdrojem nákazy je nemocný člověk
 • většinou se projevuje těžkými průjmy, nevolností, zchváceností, dehydratací
 • doporučuje se očkování do oblastí s výskytem cholery (Indie, Asie, Afrika, Jižní Amerika...)
 • k dispozici v ČR je vakcína Dukoral (výrobce Švédsko)
 • podává se jako nápoj nalačno: pro dospělé a děti nad 6 let ve 2 dávkách v odstupu 1 až 6 týdnů
 • pro děti do 6 let ve 3 dávkách
 • chrání přibližně 2 roky proti choleře
 • vakcína DUKORAL chrání formou zkřížené imunity i proti enterotoxigenním Escherichia coli (asi 40% cestovatelských průjmů), a to 6 měsíců
 • ve světě je dostupná také např. vakcína Orochol

Očkování proti klíšťové encefalitidě

 •  virové onemocnění mozku
 • virus přenášejí klíšťata mezi zvířaty, většinou divoce žijícími
 • člověk se nakazí náhodně při vstupu do lokality výskytu infikovaných klíšťat
 • riziko přenosu je i po konzumaci nepasterovaného mléka
 • očkování je doporučeno zejména pro střední Evropu ( též část severní, jižní, východní) a Rusko.
 • podávají se celkem 3 dávky základního očkování u obou typů vakcín
 • ochrana 3 roky po 3. dávce a po 1.přeočkování je ochrana 3 až 5 let dle věku
 • vakcína Encepur pro dospělé, Encepur pro děti, FSME - IMMUN pro dospělé, FSME - IMMUN Junior pro děti
 • zrychlené i běžné schéma očkování ve 3 dávkách
 • očkování je výhodné začínat v době, kdy klíšťata nejsou aktivní (podzim, zima), lze však očkovat celoročně. Imunita se nicméně vytváří až po druhé dávce vakcíny.

Očkování proti vzteklině

 • vzteklina je virové onemocnění centrálního nervového systému
 • zdrojem infekce jsou nemocná zvířata - lišky, vysoká, psi, kočky, dobytek, šakali, netopýři, primáti
 • přenáší se pokousáním, poškrábáním, potřísnění slinami zvířete, vdechnutí sekretu infikovaných netopýrů (v jeskyních)
 • očkování je doporučeno pro delší a dobrodružné cesty, pro putování v přírodě v Africe Asii, Jižní a Střední Americe
 • jednoznačné je preventivní očkování při epidemii v tamní lokalitě
 • při poranění zvířetem v exotických zemích bývá velmi nesnadno dostupná vakcína, nemluvě o potřebě hospitalizace při zahajování postexpoziční vakcínace
 • v ČR jsou k dispozici vakcíny Verorab a Rabipur
 • podávají se ve 3 dávkách v průběhu 1 měsíce, posilující dávka je za 1 rok
 • po přeočkování( posilující dávce) přetrvává ochrana 2-5 let
 • při pokousání i u očkovaných osob může být zapotřebí podání 1 až 2 dávek( dle rozsahu, místa rány a doby uplynulé od posledního očkování)


Očkování proti japonské encefalitidě

 • virový zánět mozku
 • zdrojem jsou prasata a ptáci ( brodivé ptactvo)
 • přenos se děje komáry
 • vyskytuje se v Asii- Indii, Nepálu, Bangladéši, Číně, Japonsku, Vietnamu, Indonésii, Filipínách, zejména ve venkovských oblastech (pěstování rýže)
 • v ČR je k dispozici vakcína Ixiaro
 • očkuje se pouze u dospělých, celkem ve 2 dávkách, pro zajištění dlouhdobé imunity se podává třetí dávka za 1 - 2 roky.
 • doporučuje se pro cestování na venkově, dlouhodobější pobyt v rizikových oblastech (nad 1 měsíc)


Očkování proti spalničkám

 • u dětí je jako povinné očkování v trivakcíně (spalničky, příušnice, zarděnky)
 • u neočkovaných dospělých se doporučuje do zemí Afriky a do lokalit, kde byly hlášeny lokální větší výskyty,očkování
 • očkuje se 1 dávkou vakcínou Priorix (kombinovaná vakcína proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám). Monovakcína není k dispozici.
 • jde o živou vakcínu, očkovaná žena by neměla po očkování 3 měsíce otěhotnět


V této kapitole neuvádíme všechny typy vakcín. Více pak o jednotlivých vakcínách na vakciny.net

Sdílet/Uložit