"Z dovolené ve zdraví."

Ptačí chřipka H7N9 - aktualizace

30.4.2013, 14:18

K 29.4.2013, 16:30 bylo evidováno celkem 126 laboratorně potvrzených případů. 24 osob zemřelo.

(Human infection with avian influenza A(H7N9) virus – update. World Health Organisation, Global Alert and Response, 29 April 2013.)

 

23.4.2013, 11:04

K 22.4.2013, 18:00 bylo evidováno celkem 104 laboratorně potvrzených případů onemocnění lidí novým virem ptačí chřipky A(H7N9) v Číně. Zemřelo 21 osob.

Onemocnění postihuje spíše starší osoby (medián věku je 64 let s rozmezím 4 - 89 let). Geografické rozšíření se zásadně nemění, 1 případ byl zaznamenán přímo v Pekingu.

Zdroj nákazy, ani cesta přenosu zatím nejsou jednozančně prokázány. Nic nenasvědčuje mezilidskému přenosu. Rezervoárem infekce budou s nejvyšší pravděpodobností ptáci, v jejichž populaci se virus nepozorovaně šíří a náhodně dochází k přenosu infekce na člověka.

Čína významně posílila laboratorní diagnostiku i epidemiologická šetření. Podle Světové zdravotnické organizace zatím nejsou důvody k přijímání opatření v místech vstupu a výstupu osob do / ze země či k omezování jejich pohybu.

Zdroje:

Human infection with avian influenza A(H7N9) virus in China - update. World Health Organization, Global Alert and Response, 22 April 2013.

Epidemiological update of 18 April: avian influenza A(H7N9) virus in China. European Centre for Disease Prevention and Control, News, 19 April 2013.

Sdílet/Líbí se mi