"Z dovolené ve zdraví."

Pracovní cesta

Typické charakteristiky:

Velmi krátká, nebo naopak velmi dlouhá doba cesty (obchodní jednání, kongres, nebo montáž či instruktáž v zahraniční firmě). U krátkých, několikadenních cest bývá často rozhodnutí o vycestování na poslední chvíli s minimální dobou na předcestovní přípravu. U dlouhodobých vycestování může být naopak problematické zabezpečit některá rizika po celou dobu cesty (např. užívání antimalarik). Různé věkové kategorie, různý zdravotní stav.

U chronicky nemocných je třeba před cestou navštívit ošetřujícího lékaře. Nechat ho posoudit zamýšlenou cestu z hlediska chronického onemocnění a nechat předepsat dostatek pravidelně užívaných léků. Doporučuje se alespoň 1,5 násobek délky trvání cesty.
Často opakované cesty. Vyplatí se kompletní očkování a pravidelná přeočkování (břišní tyfus, cholera, meningokoky atd.)

Relativně omezená cílová destinace (konkrétní místo) Při znalosti cílového místa lze poměrně dobře konkretizovat rizika. Např. malárie nemusí v příslušném městě, nebo průmyslové oblasti být, přestože je země jako celek považována za rizikovou.

Právní poznámka

Zahraniční služební cesta je specifikována v Zákoníku práce. Jakékoli onemocnění vzniklé v souvislosti se zahraniční cestou (bez ohledu na to, zda vzniklo v pracovní době, nebo mimo ni) je automaticky nemocí z povolání se všemi právními a ekonomickými důsledky pro zaměstnavatele.

S využitím Centra pro kontrolu nemocí, Atlanta, USA
MUDr. Pavel Slezák, 3.6.2010

Bude dále doplňováno.

Sdílet/Uložit