"Z dovolené ve zdraví."

Mexiko, Kuba: Cholera

K 1.10.2013 bylo hlášeno 46 potvrzených případů cholery v Mexiku, včetně jednoho úmrtí. Z tohoto počtu bylo 44 případů identifikováno ve státě Hidalgo a dva ve Federal District. Místní média hovoří až o 81 potvrzených případech.

Jedná se první neimportované případy cholery v Mexiku od roku 2001. Geneticky je současný kmen odlišný od kmene, který způsoboval endemický výskyt v Mexiku v letech 1991 - 2001. Je příbuzný kmeni, vyskytujícímu se na Haiti a na Kubě.

Při cestách do Mexika se doporučuje zvýšeně dbát na pravidla základní hygieny a konzultovat osobní rizika pve střediscích cestovní medicíny. Evropské centrum pro kontrolu nemocí vyzývá evropské lékaře ke zvýšení bdělosti při vyšetřování pacientů s typickými obtížemi po návratu z Mexika. Případné podezření na choleru je nutné okamžitě hlásit orgánům ochrany veřejného zdraví.

Na Kubě bylo ke stejnému datu oficiálně potvrzeno 678 případů cholery od července 2012. Tři osoby zemřely. Postiženy jsou provincie Camaguey, Granma, Guantanamo, Havana, a Santiago de Cuba. Je známo 12 případů onemocnění osob z jiných států po návštěvě Kuby (po dvou z Chile, Venezuely, Španělska a Německa, tři z Itálie, jeden z Holandska). Obecné riziko pro cestovatele je však stále hodnoceno jako nízké.

Zdroj:
Epidemiological update: Cholera in Mexico, ECDC, 10Oct2013.

MUDr. Pavel Slezák, 11.10.2013, 11:06.

Sdílet/Líbí se mi