"Z dovolené ve zdraví."

Madagaskar: Mor (aktualizace)

Bubonický mor je na Madagaskaru endemickým onemocněním. Sezóna moru však v roce 2013 začala dříve, než obvykle, jsou hlášeny vyšší počty onemocnění i úmrtí na tuto nemoc.

Od září do prosince 2013 bylo tamnímu Ministerstvu zdravotnictví hlášeno 84 onemocnění morem s 42 úmrtími ve 4 ze 112 okresů. Postižené okresy přitom nejsou jednotně geograficky rozloženy (severovýchod, jihozápad i centrální vysočina). Jedná se přitom o isolovaná ohniska, oblasti s větší hustotou obyvatel (tedy ani hlavní město Antananarivo) nebyly dosud postiženy.

Převážně se se jedná o bubonickou formu moru, která je dobře léčitelná antibiotiky, pokud je včas diagnostikována. Dostupnost zdravotní péče je však špatná a tak se objevují i případy plicního moru, kdy dochází k velmi rychlému rozvoji onemocnění a smrti do 3 dnů od začátku příznaků. (Plicní mor navíc umožňuje mezilidské šíření nemoci vzdušnou cestou.)

Ročně bývá na Madagaskaru hlášeno 300 až 600 případů onemocnění morem. Nemocnost se průběžně zvyšuje od roku 1989. Přitom v předchozích několika desetiletích se pohyboval počet hlášených onemocnění morem na Madagaskaru jen v desítkách ročně. Kromě dostupnosti antibiotik a zdravotní péče má v potlačování výskytu moru význam i celková životní úroveň obyvatel a provádění deratizací (hlodavci - hlavně krysy - jsou hlavními zdroji infekce).

Zdroj:
ProMed mail arch. č. 20131223.2130918

MUDr. Pavel Slezák, 5.1.2014, 16:10

Sdílet/Líbí se mi