"Z dovolené ve zdraví."

Kuriozita: Malárie z kufru. (Francie)

V odborném časopise Eurosurveillance byl 3.10.2013 publikován zajímavý článek (odkaz níže), popisující případ onemocnění tropickou malárií u pacienta, který prokazatelně v posledních šesti letech necestoval do malarických oblastí.

Nemocný byl muž, čtyřicátník, pocházející ze Západní Afriky. Přicestoval do Francie v roce 2007 a od té doby ji neopustil. Bydlel v ubytovně na předměstí Paříže, asi 20 km od nejbližšího mezinárodního letiště.

Muž začal mít obtíže začátkem letošního roku (2013). Asi dva týdny trpěl horečkami, nevolností, ztuhlostí svalů, návaly pocení a bolestmi hlavy, než vyhledal lékařské ošetření. Pacient byl hospitalizován na infekčním oddělení Saint-Louis Hospital v Paříži a byla provedena celá řada vyšetření k vyloučení různých důvodů jeho obtíží. Při vyšetření krve byla zaznamenána přítomnost parazita Plasmodium falciparum (původce tropické malárie) v červených krvinkách, byť ve velmi malém množství. Diagnózu následně ještě potvrdily sérologické testy. Po přeléčení antimalariky mužovy obtíže během dvou dnů ustoupily.

V rámci epidemiologického šetření bylo testováno množství hypotéz o cestě přenosu infekce. Protože tropická malárie, na rozdíl od jiných forem, nemívá pozdní relapsy, muselo se v tomto případě jednat o nové onemocnění. Muž v posledních 6 letech neopustil Francii a pobýval v příliš velké vzdálenosti od mezinárodního letiště, aby bylo možné uvažovat o tzv. letištní malárii (infekce komárem, dovezeným v letadle z malarické oblasti).

Epidemiologové proto nakonec označili jako nejpravděpodobnější hypotézu, že přenašeče malárie (komára rodu Anopheles) přivezl na ubytovnu v zavazadle kolega nemocného muže, který se bezprostředně před tím vrátil ze Západní Afriky a dva dny pobýval na stejném pokoji. K této události došlo asi měsíc před objevením se prvních příznaků onemocnění, což odpovídá možné inkubační době.

Uvedený případ je kuriózní, nicméně ilustruje neočekávaná rizika přenosu malárie i mimo malarické oblasti a nabádá k ostražitosti jak lékaře, tak cestovatele.

Zdroj:
Gallien S, et al.: Autochthonous falciparum malaria possibly transmitted by luggage-carried vector in Paris, France, February 2013. Eurosurveillance, Volume 18, Issue 40, 03 October 2013.

MUDr. Pavel Slezák, 29.10.2013, 15:44.

Sdílet/Líbí se mi