"Z dovolené ve zdraví."

Izrael, svět: Dětská přenosná obrna (poliomyelitida)

V Izraeli zřejmě dochází k šíření divokého polioviru, pocházejícího z Pákistánu. Virus byl opakovaně zaznamenán ve vzorcích odpadních vod v jižní, západní a centrální části země a také v pásmu Gazy. Shodný kmen viru byl v prosinci 2012 zachycen v odpadních vodách také v Egyptské Káhiře.

Případy dětské přenosné obrny zatím zaznamenány nebyly, což může souviset s relativně vysokou proočkovaností místního obyvatelstva. Přítomnost původce nemoci v prostředí však může znamenat riziko pro vnímavé jedince (neočkované, nebo očkované před více než 10 lety).

Očkování živou vakcínou (podávanou ústy) poskytuje poměrně dobrou a dlouhdobou ochranu před onemocněním. Znamená však cirkulaci vakcinálních virů v prostředí (což znemožňuje eradikaci původce nemoci) a může být spojeno i se vznikem onemocnění, proti kterému se očkuje (i když v podstatně lehčí formě a jen velmi vzácně u disponovaných jedinců). Proto se v zemích, kde se nemoc dlouhodobě nevyskytuje, zavádí očkování neživou vakcínou, které je bezpečnější, ale nezajišťuje tak dlouhodobé přetrvání imunity.

Cestovatelům do oblastí, kde cirkuluje divoký poliovirus se doporučuje přeočkování jednou dávkou vakcíny bez ohledu na dobu, která od dokončení základního očkování uplynula.

Kromě endemických zemí (Pákistán, Afghánistán, Nigérie) byl výskyt poliomyelitidy zaznamenán také v západní a východní Africe (Keňa, Etiopie, Somálsko, Sudán) a za rizikovou zemi bude po této stránce třeba považovat i zmíněný Izrael.

Detailní informace lze nalézt v článku dr. Částkové zde.

Další zdroje:
ProMed mail, arch. č.20130829.1911713

MUDr. Pavel Slezák, 26.9.2013, 11:29

Sdílet/Líbí se mi