"Z dovolené ve zdraví."

Evropa: Západonilská horečka (sezóna 2013)

Sezóna výskytu Západonilské horečky (West Nile Fever - WNF) v Evropě obvykle trvá od června do listopadu.

Evropské centrum pro kontrolu nemocí monitoruje výskyt případů tohoto onemocnění v zemích EU a v blízkém okolí. K 19. září 2013 bylo hlášeno celkem 244 případů v zemích EU a 693 případů v okolních zemích.

Kromě "obvyklých" zemí, jako jsou Řecko (78 případů) a Itálie (46 případů) byla v letošním roce hlášena onemocnění také z Chorvatska (11 případů), Rumunska (14 případů) a Maďarska (18 případů). Ze zemí, sousedících s EU byl zaznamenán výskyt např. v Srbsku, Bosně a Hercegovině, Černé hoře, Makedonii, ale také v Rusku a na Ukrajině.

Rozšíření tohoto, komáry přenášeného, onemocnění je přitom zřejmě mnohem větší, protože většina nakažených nemá buď žádné, nebo jen velmi mírné příznaky, které uniknou diagnóze. Sledování výskytu nemoci je důležité především kvůli bezpečnosti krve a krevních derivátů k transfúzi. V zemích s výskytem WNF je nutné dárce krve vyšetřovat i na tuto možnou infekci.

Zdroj: Communicable disease threat report Week 38, 15 - 21 September 2013. ECDC, 2013.

MUDr. Pavel Slezák, 26.9.2013, 11:07.

Sdílet/Líbí se mi