"Z dovolené ve zdraví."

Ebola v Západní Africe (Guinea, Libérie, Sierra Leone)

Guinejské Ministerstvo zdravotnictví informovalo o rychle se rozvíjející epidemii hemorrhagické horečky Ebola v zalesněných oblastech na jihovýchodě země. Případy byly hlášeny z okresů Guekedou, Macenta a Kissidougou. K 25. 3. 2011 bylo hlášeno 86 podezření na onemocnění. 62 osob zemřelo (smrtnost tak činí 69,7%). Mezi obětmi Eboly jsou také čtyři zdravotničtí pracovníci.

Přítomnost viru Ebola byla potvrzena PCR u 13 případů (6 vyšetření provedla laboratoř v Lyonu ve Francii a 7 v Dakaru v Senegalu). Identifikované kmeny viru Ebola mají vysoké procento shody s podtypem viru Ebola Zaire, který byl naposledy izolován při onemocněních v provincii Kasai-Occidental v D.R. Kongo v roce 2009. Tento podtyp viru měl v předchozích epidemiích vysokou smrtnost.
Jedná se o první potvrzenou epidemii horečky Ebola v Gunei. Podezření na horečku Ebola bylo hlášeno také z příhraničních oblastí Libérie a Siery Leonne.

Pro běžné cestovatele je riziko nákazy minimální. Vyšší riziko přichází v úvahu při práci ve zdravotnictví. Nebezpečný je především přímý kontakt s krví, tělními tekutinami a těly obětí horečky Ebola. Zvířecím rezervoárem horečky Ebola mohu být některé druhy netopýrů. Onemocnět mohou také opice. Je proto nanejvýš nutné se vyvarovat kontaktu s nemocnými zvířaty a s jejich tkáněmi včetně konzumace opičího masa (tzv. bush meat). Při práci s nemocnými, zemřelými a se vzorky krve a tkání je třeba používat osobní ochranné prostředky (minimálně ochranný oděv, rukavice, masku brýle a štít.

Zdroj:
ProMed mail, arch. č. 20140326.2360265

MUDr. Pavel Slezák, 27.3.2014, 11:51

Sdílet/Líbí se mi