"Z dovolené ve zdraví."

Cestování se zvířaty - Evropa

Pro cestování se psem po Evropě, resp. po členských státech EU (vyjma Velké Británie, Irska, Švédska a Malty) je potřeba následující:

  • identifikace zvířete mikročipem nebo tetováním
  • cestovní pas
  • očkování proti vzteklině

Pro cestování do Velké Británie, Irska, Švédska a Malty je potřeba následující:

  • identifikace zvířete mikročipem nebo tetováním
  • cestovní pas
  • očkování proti vzteklině
  • ošetření proti echinokokóze
  • ošetření proti klíšťatům
  • Štěňata a koťata mladší 3 měsíců nesmí cestovat. Cestovat s nimi lze pouze tehdy, pokud tyto členské státy udělí výjimku.

Identifikace zvířete mikročipem nebo tetováním

jsou dva možné způsoby, a to tetování a označení zvířete mikročipem. Tetování provádí poradce chovu nebo soukromý veterinární lékař. Tetování musí být čitelné. Tento způsob označení je pro cestování se zvířetem použitelný do 2. července 2011. Po tomto datu musí být psi, kočky a fretky označeni mikročipem. Označení mikročipem provádí soukromý veterinární lékař. K označení je možné použít pouze mikročipy splňující ISO normy pro mikročipy a čtecí zařízení - ISO 11784 a ISO 11785. Zvířata, která nejsou zapsána v plemenných knihách, musí být označena mikročipem.

Cestovní pas

je to jednotný doklad platný ve všech členských státech Evropské unie. Každý pas je označen kódem země (pro Českou republiku písmena CZ) a pořadovým číslem, přiděleným Státní veterinární správou ČR. Vzor pasu pro Českou republiku byl schválen Státní veterinární správou ČR. Chovatel pas získá u schváleného soukromého veterinárního lékaře.
příloha: Vzor pasu.

Očkování proti vzteklině

zvířata musí být očkována od 3 měsíců stáří. Toto očkování provádí soukromý veterinární lékař v souladu s vakcinačním schématem dané očkovací látky. Očkování proti vzteklině musí být provedeno inaktivovanou vakcínou obsahující alespoň 1 mezinárodní jednotku (norma WHO), nebo rekombinantní očkovací látkou. Zvíře musí být mikročipem nebo tetováním označeno před očkováním a vydáním pasu.

Pro účely cestování se zvířetem se považuje očkování proti vzteklině za platné:

21 dní po provedení očkování, které je podle vakcinačního schématu požadovaného výrobcem považováno za poslední pro základní očkování
nebo

ode dne přeočkování, pokud byla očkovací látka podána během doby platnosti předchozího očkování v zemi, kde bylo toto předchozí očkování provedeno (platnost očkování je dána výrobcem). Toto přeočkování je však považováno za základní, pokud neexistuje veterinární doklad potvrzující předchozí očkování.
V následujícím odkazu naleznete seznam očkovacích látek proti vzteklině schválených v ČR.

Sérologické vyšetření na vzteklinu

k tomuto vyšetření odebere schválený soukromý veterinární lékař vzorek krve a odešle (po domluvě s lékařem může zajistit odeslání i chovatel) k vyšetření do schválené laboratoře. Minimální hodnota hladiny ochranných protilátek musí být 0,5m.j./ml.

Ošetření proti echinokokóze, ošetření proti klíšťatům

členské státy mohou stanovit další požadavky pro vstup zvířat v zájmovém chovu na svoje území, např. ošetření proti ekto- a endoparazitům. Ošetření musí být provedeno a potvrzeno soukromým veterinárním lékařem. V pasu musí být zaznamenáno datum a hodina ošetření, název přípravku a výrobce.

Dodatečné požadavky a omezení některých členských států při vstupu psů, koček a fretek z České republiky na jejich území

Stejné podmínky platí pro zpětný návrat a dovoz zvířat z těchto evropských států, které nejsou členy EU: Andorra, Chorvatsko, Island, Lichtenštejnsko, Monako, Norsko, San Marino, Švýcarsko, Vatikán

Členské státy nedovolující přemístění mláďat mladších 3 měsíců na své území: Itálie, Kypr, Lotyšsko, Polsko, Francie, Španělsko

Při cestování s více než 5 zvířaty v zájmovém chovu, musí být zvířata ještě doprovázena potvrzením soukromého veterinárního lékaře, že 24 hodin před odesláním zvířat bylo provedeno klinické vyšetření a zvířata byla shledána v dobrém zdravotním stavu a jsou schopna přepravy do místa určení.

Při obchodování se zvířaty v zájmovém chovu musí být zvířata doprovázena veterinárním osvědčením, a dále potvrzením soukromého veterinárního lékaře, že 24 hodin před odesláním zvířat bylo provedeno klinické vyšetření a zvířata byla shledána v dobrém zdravotním stavu a jsou schopna přepravy do místa určení.

při psaní článku byly použity informace z webu www.svscr.cz

Sdílet/Uložit